Zoznam 13 vecí, ktoré musíte robiť, keď tvoríte obsah

Ak chcete udržať krok s úspešnými, zamerajte pozornosť na Content marketing. Získať dostatok pútavého obsahu pre plnenie obchodných cieľov vyžaduje odhodlanie, trpezlivosť a čas. V dnešnom on-line svete písanie vyžaduje viac než skvelú a zaujímavú tému. Pozostáva z množstva detailov, ktorým musíte venovať patričnú pozornosť.

Ak sa venujete obsahovému marketingu vo vlastnej réžii, zoberte si na pomoc tento zoznam 13 oporných bodov.

1. Stanovte si zreteľné ciele a tvorte k nim obsah

Vaše marketingové úsilie by malo podporovať vytýčené obchodné ciele. Každou časťou obsahu by ste mali napĺňať čiastkové ciele, ktoré vyústia do konečného úspechu. Napríklad, ak predávate oblečenie pre ženy a chcete zvýšiť predaj, vytvorte obsah zameraný na rôzne kombinácie oblečenia. Vytvorte nástenku a kombinujte kusy oblečenia pre rôzne príležitosti alebo v rôznych farebných variantoch.

2. Zamerajte sa na špecifickú časť publika

Pri publikovaní článku sa nemusíte vždy sústrediť na celú cieľovú skupinu. Pozornosť môžete zamerať len na časť vášho publika. Pri tvorení obsahu sa sústreďte na konkrétne potreby, záujmy a ciele. Štýl písania, výber slov prispôsobte oslovenej skupine. Premyslite si, ako, kde a kedy obsah uverejníte.

3. Optimalizujte text na jedno, dve kľúčové slová

V každom publikovanom texte sa zamerajte na niekoľko kľúčových slov z vášho zoznamu. Podporíte tým svoje pozície vo vyhľadávačoch.

4. Odkazujte na iný obsah na vašom webe i mimo neho

Ak chcete podporiť SEO, odkazujte na iný obsah. V článku môžete priamo odkazovať na informácie o produktoch, na relevantný obsah na inej webovej stránke, odvolávať sa na zdroj informácií z iných webov.

5. Prepájajte obsah s obchodnou značkou

Prostredníctvom rôznych prvkov obsahu, jeho publikovaním a šírením na sociálnych sieťach budujete obchodnú značku. Obchodná značka nie je len logo. Tvorí neoddeliteľnú súčasť obsahového marketingu. Vašu značku tvoria texty, fotografie, dizajn, príspevky na fórach a sociálnych sieťach. Každou časťou publikovaného obsahu získavate príležitosť rozšíriť dosah vašej obchodnej značky a posilniť vaše odborné znalosti.

6. Komunikujte ľudskou rečou

V dnešnom svete sociálnych médií musíte hovoriť/písať ľudskou rečou. Texty píšte pre skutočných ľudí. Snažte sa vyhnúť odborným termínom. Voľte slová, ktorými oslovíte širokú skupinu ľudí. Pamätajte, obsah má byť súdržný s publikom, ktorému je určený.

7. Upútajte pozornosť fotografiami

Vizuálny obsah odvádza v on-line svete skvelú prácu. Láka pozornosť internetových užívateľov. Využívajte fotografie, ktoré zobrazujú ľudí a zachytávajú tváre. Maximalizujete tak ich vplyv. Vyhnite sa nevýrazným reklamným fotografiám. Pri sťahovaní fotografií pamätajte na autorské práva.

8. Text čleňte

Ponúknite čitateľom ľahko čitateľný text. Umožnite internetovým užívateľom jednoduché a rýchle skenovanie textu na akomkoľvek mobilnom zariadení. Veďte čitateľa textom. Používajte odseky, odrážky, tučné písmo. Text zarovnávajte vľavo.

9. Vynechajte vulgárne slová

Málokto chce počúvať vulgarizmy. Ak vaša značka zahŕňa „ slovník ulice“, snažte sa vulgárne výrazy v maximálnej miere obmedziť. Skúste zaujať pozornosť čitateľov inou formou obsahu, napríklad fotografiou či karikatúrou.

11. Dbajte na pravopis

Písať ľudskou rečou neznamená písať s pravopisnými či štylistickými chybami. Využívajte automatickú kontrolu pravopisu. Dajte si text skontrolovať odborníkom. Gramatické či štylistické chyby dokážu vyvolať búrlivú diskusiu s negatívnym ohlasom. Pravopis má tiež podiel na budovaní obchodnej značky.

12. Pridajte výzvu k akcii

Každou časťou obsahu nabádajte čitateľa ku konkrétnemu kroku. Napríklad k návšteve vášho webu, prihláseniu sa do newlestera, k zdieľaniu článku a podobne.

13. Zapojte čitateľa

Pokiaľ chcete, aby sa čitateľ vyjadril k obsahu, musíte ho do konverzácie vtiahnuť. Začnite otázkou, ktorá núti čitateľa reagovať. Požiadajte ho vyjadriť súhlas s publikovaným obsahom lajknutím alebo zdieľaním článku na sociálnych sieťach. Majte na pamäti, že aktivity čitateľov na sociálnych sieťach prispievajú k šíreniu vašich príspevkov.

Aké sú vaše skúsenosti s tvorbou obsahu? Tešíme sa na Vaše odpovede.

E-book ZDARMA-popisky-do-clankov-opt
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *